Ostatní

Většina bydlíkářů si buď zvykla, nebo rezignovala. Návodů a zaručených rad, jak eliminovat zápach, vycházející z nádrže na odpadní vodu, nebo fekálie, najdeme bezpočet. Některé z nich třeba i krátkodobě fungují a chvilkově přebijí nepříjemný zápach odérem jen o trochu příjemnějším. Ovšem po velmi krátkém čase se zápach vrací zpět, často v mnohem větší intenzitě. Přídavné odsávání nebo nucená cirkulace čerstvého vzduchu sice částečně fungují, ale co když jsou dvířka fekální nádrže umístěna na straně vedoucí do předstanu nebo přímo k venkovnímu posezení? Po vyzkoušení většiny dostupných rad a prostředků postupně přijde rezignace a beznaděj. Základním problémem všech popsaných řešení je jejich nedostatečné, nebo omezené působení proti hlavní příčině vzniku zápachu. Ten způsobuje kombinace nežádoucích bakterií, velmi malého prostoru v nádržích pro fekálie a velkého množství plynů, vznikajícího jejich rozkladem. Prakticky stejný problém pak nastává i v nádržích na odpadní vodu, která obsahuje vysoké množství organického materiálu, kdy je nastartovaný proces rozkladu navíc podpořen obvykle vysokou okolní teplotou. Všechny tyto pachy znepříjemňují náš vytoužený pobyt v bydlících.

Aby nic nerušilo váš pobyt v bydlíku, dovolujeme si vám nabídnout náš prostředek NanoAB Extreme Pure. Tento výrobek je určen ke komplexnímu ošetření pitné vody v bydlících. Přípravek je naprosto šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o vysoce efektivní baktericid, virucid, fungicid. Neobsahuje alkohol, chlor, aldehydy, fenoly, toxické látky. Základním principem úspěchu našeho přípravku je to, že cíleně upravuje složení vody a tím ošetřuje i vnitřek nádrže. Vytváří totiž prostředí nevhodné pro vznik plísní, bakterií i řas. Přítomné nanočástice ihned obalí jakékoliv zárodky bakterií, virů i řas, uzavřou je, čímž zabrání jejich výživě z okolí, což je ve velmi krátké době zahubí. Takto ošetřená voda, následně protékající veškerými rozvody, je tak v podstatě neustále a zcela bez zápachu desinfikuje. Navíc působí proti vzniku vodního kamene i usazování vápníku a tím šetří kompletní vodoinstalaci. Po odtečení do nádrže na odpadní vodu nebo při spláchnutí do nádrže pro fekálie, působí nadále i tam, případně pomáhá v činnosti dalším prostředkům pro likvidaci nepříjemného zápachu.

Pro maximální efekt pro udržení čistoty v nádrži na fekálie proto doporučujeme používat ještě přípravek NanoAB Extreme Fresh, který se vlije přímo do vyčištěné nádrže ještě před jejím použitím. Jeho výhoda spočívá v tom, že obsahuje druh nově vyvinutého víceúčelového kationtového polymeru, který je používán jako aktivní rozkladný prostředek do septiků a nádrží toalet. Zároveň dokáže odstranit přítomný pach tak, že rozloží jeho molekuly a zabrání tak jejich dalšímu šíření do okolního prostoru. Po rozložení molekul pachu nastupuje příjemná stabilní vůně, která navozuje pocit čistého prostředí, s vynikajícím dlouhodobým účinkem. Neobsahuje alkohol, chlor, aldehydy, fenoly, toxické látky a není dráždivý. Nepoškozuje silikonové části. NanoAB Extreme Fresh je nehořlavý, nekorozivní přípravek.